Drawings

'. $title .''; endif; ?>

Italian painter of 16th century - inv. 2603

Italian painter of 16th century

1520-1530
Inv. 2603
Non esposto

Italian painter 19th century - inv. 3503

Italian painter of 19th century

1854 c.
Inv. 3503
Sala Visconti Venosta

Rosalba Carriera - inv. 320

Rosalba Carriera (1675-1757)

1730-1740
Inv. 320
Sala del settecento veneto

Andrea Appiani - inv. 272

Andrea Appiani (1754-1817)

1795-1799
Inv. 272
Non esposto

Giuseppe Bertini - inv. 3507

Giuseppe Bertini (1825-1898)

1855 c.
Inv. 3507
Non esposto