Netsuke

'. $title .''; endif; ?>

Ryoji - 5520

Ryoji, scuola di Edo/Tokyo

Bottega di Ono Ryomin, tardo XIX secolo
Inv. 5520

Shibayama Soichi - 5510

Shibayama Soichi, Scuola di Edo/Tokyo

tardo XIX secolo
Inv. 5510

Ono Ryomin - 5503

Ono Ryomin, scuola di Edo/Tokyo

metà del XIX secolo
Inv. 5503

Ryomin - 5455

Ono Ryomin, Scuola di Edo/Tokyo

seconda metà del XIX secolo
Inv. 5455
not on display

Ono Seimin - 5554

Ono Seimin, scuola di Edo/Tokyo

bottega di Ono Ryomin, II metà del XIX secolo
Inv. 5554
not on display

Ono Shomin - 5722

Ono Shomin, scuola di Edo/Tokyo

bottega di Ono Ryomin, II metà del XIX secolo
Inv. 5722

Gyokushin - 5429

Gyokushin, Giappone

II metà del XIX secolo
Inv. 5429

Toyu - 5642

Toyu, Giappone

II metà del XIX secolo
Inv. 5642

Yoshitsugu - 5648

Yoshitsugu, Giappone

II metà del XIX secolo
Inv. 5648

Tadatoshi - 5650

Tadatoshi, scuola di Nagoya

I metà del XIX secolo
Inv. 5650